Na poljščini 1, je bilo opravljeno dognojevanje z mineralnim gnojilom KAN, na poljščini 2 pa z mineralnim gnojilom N- GOO 32. Ob dognojevanju je bila koruza tudi okopana