Poskus dognojevanja koruze

Na poljščini 1, je bilo opravljeno dognojevanje z mineralnim gnojilom KAN, na poljščini 2 pa z mineralnim gnojilom N- GOO 32. Ob dognojevanju je bila koruza tudi okopana z medvrstnim traktorskim okopalnikom. Ob dognojevanju ni možno povsem točno nastaviti stroja za dognojevanje. Po opravljenem dognojevanju smo ugotovili, da je bilo (preračunano) potrošeno nekaj manj gnojila N-GOO 32, kot pa gnojila KAN. To korekcijo smo upoštevali v zadnji vrstici tabele.

Poskus hibridi koruze BŠ Rakičan.
Poskus hibridi koruze BŠ Rakičan.

Lastnik parcele: Pavlin Anton, Grogova 6, Naklo, Parcela: Kranjsko polje, GERK 2358827, velikost: 1,02 ha.

Analiza tal (2012):

  • pH v KCL: 4,9;  P2O5:  32 – D;  K2O:    33 – D
  • datum setve: 7.5. 2013
  • predposevek: koruza
  • Izvedeno je bilo okopavanje obeh poljščin v času dognojevanja. Osnovno gnojenje na celotni parceli: 30 m3 gnoj – govedo – zaorano jeseni + 300 kg NPK 15:15:15 – pred setvijo.
  POLJ ŠČINA 1 POLJŠČINA 2
Površina             0,42 ha – 40 vrstic 0,42 ha – 44 vrstic
Gnojenje – jeseni

pred setvijo NPK 15:15:15

Gnoj – gov. 12,5 m3

400kg

Gnoj – gov. 12,5 m3

400kg

Dognojevanje 

27. 6. 2013

110 kg KAN =   29,7 kg N 90 kg N-G00 32=  28,8 kg N
dognojeno- količina N/ha 70,7 kg 68,6 kg
 

DOSEŽEN PRIDELEK

41.428 kg/ha

Žetev pridelka (14 m2) 26.9.2013

43.571 kg/ha 

Žetev pridelka (14 m2) 26.9.2013

Korekcija pridelka na dušik – 1,8% 41.428 kg/ha 44.355 kg/ha

Na poljščini 1, je bilo opravljeno dognojevanje z mineralnim gnojilom KAN, na poljščini 2 pa z mineralnim gnojilom N- GOO 32. Ob dognojevanju je bila koruza tudi okopana z medvrstnim traktorskim okopalnikom. Ob dognojevanju ni možno povsem točno nastaviti stroja za dognojevanje. Po opravljenem dognojevanju smo ugotovili, da je bilo (preračunano) potrošeno nekaj manj gnojila N-GOO 32, kot pa gnojila KAN. To korekcijo smo upoštevali v zadnji vrstici tabele.

V drugi polovici julija in prvi polovici avgusta je bilo veliko pomanjkanje padavin in zelo visoke temperature, zato je koruza zastala v rasti.

Dne 26. septembra smo izvedli tehtanje pridelka. Na vsaki poljščini smo poželi 14 m2 koruze in jo stehtali. Koruza je bila v voščeni zrelosti – mlečna črta na sredini zrnja.

Med poščjinama celotno rastno sezono ni bilo vizualnih razlik v višini in barvi rastlin. Ob koncu poskusa je bil pridelek koruze na poljščini gnojeni z N – GOO 32 večji za 2.927 kg/ha oziroma za 7,0 %.

Franc Pavlin, Marija Kalan, KGZ Kranj

Add a Comment

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja