Prodajni program > Gnojila in izboljševalci tal

Kompleksna  mineralna NPK gnojila izdelana na kompaktirani način, namenjena osnovni oskrbi rastlin z makro in mikro elementi pri gnojenju na zalogo. Uporabljamo jih predvsem pri predsetveni obdelavi tal ali zgodnji razvojni fazi rastlin. Gnojila v večini vsebujejo žveplo, ki se poleg NPK vse bolj uveljavlja kot četrti makro element. Fosfor je v različnih kombinacijah v vseh treh oblikah, kalije je lahko v kloridni ali sulfatni obliki, dušik pa v obliki Uree in Amonsulfata. Gnojila ne vsebujejo dušika v nitratni obliki kar zagotavlja minimalne izgube in enakomerno sproščanje.

EKOPHOS 36

Kompleksno mineralno gnojilo »es«. V skladu s strokovnim svetovanjem se gnojilo uporablja pri vseh njivskih kulturah, vinogradništvu, sdajarstvu,vrtninah  in travinjah. Gnojilo uporabljamo na tleh kjer primanjkuje fosforja.
-> Več info.

N GOOO NP 20-10 +32SO3

Zelo kvalitetno kompleksno mineralno »GNOJILO ES«  s specifičnim delovanjem in s inhibitorjem nitrifikacije DCD N-GOOO. V skladu s strokovnim svetovanjem se gnojilo uporablja pri njivskih, sadjarsko–vinogradniških in vrtnarskih kulturah. Zelo kvalitetno
-> Več info.

PK 0-20-20

Kompleksno mineralno gnojilo »es«. V skladu s strokovnim svetovanjem se gnojilo uporablja pri vseh njivskih kulturah, vinogradništvu, sdajarstvu,vrtninah  in travinjah. Priporočamo na površinah kjer se ob mineralnih gnojilih
-> Več info.